Afgelopen week viel er een envelop van de gemeente in de bus, met daarin ‘belangrijke informatie over uw afvalcontainers’. De afvalcontainers in de dorpskernen worden binnenkort afgesloten, zo luidde de boodschap. Dat wil zeggen: ze zijn binnenkort alleen nog maar te openen met een speciale milieupas voor inwoners van de desbetreffende bebouwde kom. Dit wordt in de eerste plaats gedaan om ‘problemen zoals afvaltoerisme aan te pakken’. Nu wonen wij niet in de bebouwde kom, dus zo belangrijk was die informatie voor ons eigenlijk niet. Toch bleef ik hangen aan het woord ‘afvaltoerisme’. Na sekstoerisme en drugstoerisme is afvaltoerisme blijkbaar het volgende stadium in de algehele verloedering der zeden.

Lees meer