Visie

Samen

Waarom willen wij met acht mensen samenwonen? Samen kun je meer bereiken, je kunt elkaar inspireren, motiveren, voor elkaar zorgen en samen van dromen werkelijkheid maken. Je kunt van elkaar leren, over elkaar leren, maar vooral ook met elkaar leren. Kortom, waarom niet samen? Daarbij zien wij dat veel woningen tegenwoordig erg afgesloten zijn van de buitenwereld. De sociale buurt is steeds zeldzamer. Wij zien wonen als een kans om mensen onderling te verbinden en ook de natuurlijke leefomgeving daarin te betrekken.

Duurzaam

Wij vinden het van groot belang om bij het wonen en verbouwen van een woning rekening te houden met het klimaat en de natuur. We nemen onze verantwoordelijkheid nemen voor onze ecologische voetafdruk door zoveel mogelijk energieneutraal te gaan wonen en gebruik te maken van biobased bouwmaterialen. Samen onderzoeken we de mogelijkheden om bewust om te gaan met energie, water en grondstoffen. Daarbij kun je denken aan regenwateropvang, zonnepanelen of een warmtepomp. Door met elkaar te wonen kun je bovendien ook duurzamer leven door voorzieningen te delen, zoals auto’s, elektrische apparaten of de groenten uit eigen tuin.

Toegankelijk

Schaarste op de woningmarkt zorgt ervoor dat niet iedereen een passend huis kan vinden; voor sociale huur zijn lange wachtlijsten en de vrije sector is oververhit. Hierdoor vallen veel starters tussen wal en schip. Daarom willen we een andere vorm van wonen ontwikkelen en zo betaalbare en toegankelijke woonruimte creëren. Daarbij vinden we het belangrijk dat deze toegankelijkheid ook voor toekomstige bewoners gewaarborgd blijft.

Lokaal

Voor een goede relatie met de buurt willen we de woonplek ook een maatschappelijke functie geven, afgestemd op de behoeften van de omgeving. Onze eerste ideeën zijn een ruimte of een plek in de tuin waar we culturele avonden en andere bijeenkomsten voor de buurt kunnen organiseren en het opzetten van een zelfpluktuin of een voedselbos. Ook alle expertise die we bij het realiseren van ons project ontwikkelen, willen we graag inzetten voor andere initiatieven in onze omgeving.

Wil je meer weten over het project? Kijk dan in ons projectplan.

Nieuwsbrief