Wooncollectief

Ondersteboven

Wooncollectief

Ondersteboven

Een duurzaam wooninitiatief

"

Op de Lekdijk 1 in Everdingen, midden in het historische landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, staat een prachtige boerderij. In deze boerderij gaan wij, acht maatschappelijk betrokken twintigers en dertigers, onze woondroom realiseren. Samen gaan we een vereniging oprichten om dit pand te kunnen kopen en samen te leven, te delen en te bouwen aan onze toekomst.

Met dit project realiseren wij niet alleen voor onszelf betaalbare woningen, maar dragen we ook in brede zin bij aan oplossingen voor de huidige problemen op de Nederlandse woningmarkt. We creëren hiermee een woongroep die ook in de toekomst plaats biedt aan mensen die een duurzame, gemeenschappelijke leefwijze nastreven. En we inspireren andere groepen om ons voorbeeld te volgen.

Wil je helpen onze droom waar te maken? Investeer dan in ons met obligaties of kom helpen tijdens één van onze klusweekenden!

Investeer!