Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe en wanneer wordt een obligatie afgelost?

Vanaf 2022 ontvang je, gedurende de looptijd van de obligatie, aan het einde van het kalenderjaar rente over de obligatie. Je ontvangt het nominale bedrag van de obligatie terug aan het einde van het kalenderjaar waarin de obligatie afloopt. Zowel de rente als het nominale bedrag ontvang je door middel van een bankoverschrijving.

Kan ik mijn obligatie verkopen?

Ja, de obligaties zijn vrij verhandelbaar. Als je een obligatie wilt verkopen, bied je deze eerst aan ons aan, als wij de obligatie niet overkopen, dan kun je deze aan anderen aanbieden. Als je een koper hebt gevonden, neem je contact met ons op om de obligatie over te schrijven op naam van de nieuwe eigenaar.

Wie geeft de obligaties uit?

De obligaties worden uitgegeven door vereniging Wooncollectief Ondersteboven.

Wat zijn de risico’s?

Hoewel de GLS bank haar vertrouwen heeft uitgesproken in dit project en ons een aanbod voor een zakelijke lening heeft gedaan, wordt de lening pas verstrekt op het moment dat de overige financiering rond is. Als we de financiering niet rond krijgen en het project niet doorgaat, krijgen obligatie-houders direct hun volledige inleg terug.

Tijdens de verbouwing bestaat het risico op kostenoverschrijding door onvoorziene tegenvallers. We nemen maatregelen om dit risico waar mogelijk te beperken. Bij de uitwerking van onze plannen worden we geholpen geholpen door een ervaren architect en laten we ons adviseren door een aannemer, een energieadviseur, een bouwkundige en diverse andere adviseurs. Daarnaast hebben we 15 % onvoorziene projectkosten begroot en nog eens 10% onvoorziene verbouwingskosten.

Verder bestaat het risico dat we minder kunnen aflossen als gevolg van huurderving of onvoorziene kostenstijgingen. Dit risico willen we vermijden door het opbouwen van we een reservefonds voor het mislopen van inkomsten en een onderhoudsfonds voor toekomstige renovaties. In onze exploitatiebegroting worden ruime marges voor deze fondsen gehanteerd; dit wordt doorberekend in de huurprijzen.

Een ander risico is het onbewoonbaar worden van het pand en grond door brand, overstroming of andere (natuur)rampen. Om dit risico af te dekken, sluiten we een opstalverzekering af.

Wat als jullie failliet gaan?

Een obligatie is een achtergestelde lening. Dit houdt in dat als we failliet gaan, eerst de zakelijke lening van de GLS Bank wordt afbetaald, daarna de obligaties en daarna de eigen inleg van de leden. Met het kopen van een obligatie loop je dus meer risico dan de GLS Bank, maar minder dan de leden van Wooncollectief Ondersteboven.

Wie taxeert het pand?

De waarde van het pand is door een makelaar vastgesteld op 850.000 euro. De definitieve taxatie wordt uitgevoerd door de GLS Bank. Daarbij beoordeelt de GLS Bank vooral of dit pand genoeg huurinkomsten kan genereren om alle kosten te dekken.

Hoeveel obligaties kan ik maximaal kopen?

Het maximale bedrag is 100.000 euro. Dit is het plafond voor de vrijstelling van de prospectusplicht in de Wet op het financieel toezicht (Wft), artikel 5:3.

Kan ik ook vanuit mijn bedrijf, vereniging of stichting obligaties kopen?

Obligatiehouders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (bedrijven, stichtingen of verenigingen) zijn. Bij deelname van een rechtspersoon is deze obligatiehouder, niet de contactpersoon.

Kan ik de toekomstige bewoners
ontmoeten?

Zeker, we organiseren regelmatig informatiedagen en -avonden. Op dit moment hebben we geen informatiedag gepland. Mocht je interesse hebben in een informatie dag, stuur ons dan een mail. Dan laten wij het weten als er weer een informatiedag is.

Kan ik op een andere manier bijdragen aan het project?

Ja, het is ook mogelijk te doneren. We maken verder graag gebruik van verschillende vormen van inzet en expertise. Er komen klusweekenden en evenementen waarbij je ons kunt helpen. Wil je op wat voor manier dan ook bijdragen aan de woongroep? Stuur een email naar info@ondersteboven.online, dan nemen we contact met je op.

Nieuwsbrief